Firemní strategie

Cíl

Chceme vytvořit vizi rozvoje firmy na nejbližších tři až pět let, kterou zformulujeme do strategie. Tato strategie musí být jasným plánem, jehož plnění bude možno kontrolovat. Naplňováním této strategie dosáhneme spokojenosti našich zákazníků, zaměstnanců a majitelů naší firmy. Trvalým ověřováním úspěšnosti strategie dosáhneme stabilního zvyšování výkonnosti naší firmy.

Postup

 1. Vytvoříme tým, který bude pracovat pod vedením zkušeného moderátora.
 2. Stanovíme misi a vize naší firmy.
 3. Seznámíme se s metodou Balanced Scorecard.
 4.  S použitím principů Balanced Scorecard budeme definovat firemní cíle.
 5. Vytvoříme strategickou mapu pro stanovení souvislostí mezi firemními cíli.
 6. Vytvoříme platformu pro prezentaci firemní strategie.
 7. Stanovíme ukazatele pro měření firemních cílů.
 8. Určíme zodpovědnost za dosažení firemních cílů.
 9. Stanovíme cílové hodnoty pro ukazatele.

Metody práce

 • Školení – seznámení se s novými pojmy.
 • Brainstorming – generování a třídění nápadů.
 • Workshop – diskuse a oponentura.
 • Domácí úkol – příprava na Brainstorming nebo Workshop.
 • Zápis z jednání – průběžná informace o zúčastněných, splnění úkolů, zadání úkolů, jiné zjištěné skutečnosti.
 • Výsledná zpráva – shrnující strukturovaný text s dlouhodobější platností.