Podniková dokumentace

Cíl

Chceme mít zdokumentovány firemní postupy. Chceme mít databázi znalostí k dispozici pro růst firemních dovedností. Chceme usnadnit zaškolení nového pracovníka. Chceme být nezávislí na odchodu klíčového zaměstnance.

Postup

 1. Vytvoříme tým, který bude pracovat pod vedením zkušeného moderátora.
 2. Zrevidujeme stávající stav firemní dokumentace.
 3. Navrhneme okruhy členění tak, aby byly výhodné pro procesní řízení.
 4. Určíme správce pro jednotlivé okruhy dokumentace.
 5. Stanovíme pravidla zabezpečení pro přístup k firemní dokumentaci.
 6. Stanovíme postup pro provádění změn ve firemní dokumentaci.
 7. Vytvoříme platformu pro správu firemní dokumentace.
 8. Pro případné změny informačního systému vytvoříme zadání na dodavatele.

Metody práce

 • Školení – seznámení se s novými pojmy.
 • Brainstorming – generování a třídění nápadů.
 • Workshop – diskuse a oponentura.
 • Domácí úkol – příprava na Brainstorming nebo Workshop.
 • Zápis z jednání – průběžná informace o zúčastněných, splnění úkolů, zadání úkolů, jiné zjištěné skutečnosti.
 • Výsledná zpráva – shrnující strukturovaný text s dlouhodobější platností.