• Konzultace při tvorbě firemní strategie.
 • Konzultace při implementaci firemní strategie do firemních procesů.
 • Konzultace při výběru informačního systému.
 • Konzultace při implementaci informačního systému.
 • Konzultace k provozu informačního systému.
 • Řízení projektů pro zvýšení firemní výkonnosti.

Způsob provedení

 • Provedení školení k dané problematice.
 • Provedení analýzy stávajícího stavu.
 • Vedení cílených workshop-ů, brainstorming-ů.
 • Vedení implementačního projektu.
 • Oponenturu navrhovaného řešení.

Věcné okruhy

Oblast firemní strategie.

 • Mise a vize.
 • Firemní cíle metodou Balanced Scorecard.
 • Strategické ukazatele.

Oblast procesního řízení.

 • Propojení procesů a firemní strategie.
 • Definice firemních procesů.
 • Řízení úkolováním.

Oblast informačního systému.

 • Integrace procesního řízení a informačního systému.
 • Integrace strategických ukazatelů a informačního systému.
 • Zadání pro inovaci informačního systému.

Oblast operativních evidencí ve vztahu k informačnímu systému.

 • Účetnictví.
 • Finance.
 • Nákup.
 • Prodej.
 • Skladování.
 • Majetek.
 • Výroba.
 • Personalistika a mzdy.