ERP in the Cloud

Úvod do ERP-C

Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. Cloud computing (CLOUD) je na Internetu...
Celý článek

Obsah článků k ERP-C

Úvod do ERP-C Obsah článků k ERP-C Zákazníci pro ERP-C Obchodní model ERP-C Technologie ERP-C Role uživatelů ERP-C Funkčnost ERP-C Demo verze ERP-C Správa zákazníků ERP-C Správce aplikace ERP-C Nastavení aplikace ERP-C Správa uživatelů ERP-C Úpravy na míru pro aplikaci ERP-C
Celý článek

Zákazníci pro ERP-C

Píše se rok 2013. Individuální podnikatelé jsou již obslouženi aplikacemi české produkce (Fakturoid, iDoklad) ve spolupráci s externím účetním softwarem. ERP-C by mělo směřovat na tzv. malé a střední firmy, které bych definoval počtem uživatelů aplikace 5-50 pro jednu firmu. Jedná se o firmy,...
Celý článek

Obchodní model ERP-C

Pro služby Cloud computingu je typická měsíční platba za použití na rozdíl od současného modelu plateb za nákup licencí. Platbu za použití lze definovat na základě aktivních uživatelů, přičemž základní platba by již obsahovala 5 aktivních uživatelů. Dále by bylo možné dokupovat jednotlivé...
Celý článek

Technologie ERP-C

·         Databáze o   SQL relační databáze o   Datové sklady o   Export a import dat o   Zasílání e-mailů o   Uložení dokumentů o   Automatické úlohy o   Parametrizované...
Celý článek

Role uživatelů ERP-C

·         Výkonný ředitel ·         Sekretářka ·         Manažer obchodu ·         Manažer...
Celý článek

Funkčnost ERP-C

·         Všichni o   Plnění úkolů o   Zadávání ad hoc úkolů o   Kontrola plnění úkolů o   Hledání v databázi znalostí ·         Management firmy o   Správa procesů...
Celý článek