Úvod do ERP-C

Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.

Cloud computing (CLOUD) je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití.

Následující text bude popisovat spojení pojmů ERP a CLOUD, tedy provoz firemního informačního systému za použití technologie Cloud computingu. Dále bude používán pojem ERP-C.

Píše se rok 2013. Pojem ERP je znám minimálně 20 let. Pojem CLOUD je používá minimálně 2 roky.  Český trh v oblasti ERP je specifický silným zastoupením domácích výrobců informačních systémů. Poslední dva roky sleduji, že renomovaní čeští dodavatelé ERP dosud nenabízí své produkty ERP-C. Domnívám se, že v nejbližších letech bude silný trend přechodu na technologii CLOUD. Pokusím se tedy sepsat vlastnosti, které by měl ERP-C mít.

Přivítám jakékoli náměty k této oblasti.