Ukazatele firemní výkonnosti

Cíl

Chceme mít přehled o stavu firmy ve všech klíčových oblastech, které mají vliv na naplňování firemní strategie. Všichni pracovníci firmy musí mít pro své rozhodování jediný pravdivý zdroj informací. Všichni pracovníci firmy musí být schopni nalézt svůj podíl na plnění, či neplnění firemních cílů. Chceme, aby řídící pracovníci včas reagovali na negativní trendy.

Postup

 1. Vytvoříme tým, který bude pracovat pod vedením zkušeného moderátora.
 2. Firemní ukazatele určíme buď převzetím z firemní strategie, nebo nově stanovíme.
 3. Určíme zdroje informací pro zjišťování cílové a skutečné hodnoty ukazatele.
 4. Určíme periodu zjišťování skutečné hodnoty a metody agregací.
 5. Určíme odpovědnost za nastavování plánovaných hodnot.
 6. Určíme kritické meze pro hodnocení odchylky skutečnosti od cílové hodnoty.
 7. Určíme odpovědnost za dosažení plánovaných hodnot.
 8. Vytvoříme platformu pro prezentaci stavu firemních ukazatelů.
 9. Pro případné změny informačního systému vytvoříme zadání na dodavatele.

Metody práce

 • Školení – seznámení se s novými pojmy.
 • Brainstorming – generování a třídění nápadů.
 • Workshop – diskuse a oponentura.
 • Domácí úkol – příprava na Brainstorming nebo Workshop.
 • Zápis z jednání – průběžná informace o zúčastněných, splnění úkolů, zadání úkolů, jiné zjištěné skutečnosti.
 • Výsledná zpráva – shrnující strukturovaný text s dlouhodobější platností.