Případovou studii naleznete zde.

On-line

Výhody

  • Jednodušší tvorba aplikace
  • Aktuální data

Nevýhody

  • Nestabilní kvalita připojení v terénu
  • Cena připojení

Off-line

Výhody

  • Nezávislost na kvalitě připojení v terénu
  • Cena připojení

Nevýhody

  • Nutnost replikace dat
  • Dvojí realizace obchodních pravidel v aplikaci