Funkčnost ERP-C

·         Všichni

o   Plnění úkolů

o   Zadávání ad hoc úkolů

o   Kontrola plnění úkolů

o   Hledání v databázi znalostí

·         Management firmy

o   Správa procesů a workflow

o   Správa firemní dokumentace

o   Správa KPI

·         Marketing

o   Správa sortimentu

o   Správa dokumentace k sortimentu

·         Prodej

o   Správa zákazníků

§  Aktivity se zákazníky

o   Správa cenové politiky

o   Příjem poptávky

o   Tvorba nabídky

o   Příjem objednávky

o   Plnění přijaté objednávky

o   Vystavení faktury vydané

o   Přímý prodej

o   Správa pohledávek

o   Správa dokumentace a metodik prodeje

·         Nákup

o   Správa dodavatelů

§  Hodnocení dodavatelů

o   Tvorba poptávky

o   Příjem nabídky

o   Vystavení objednávky

o   Plnění vystavené objednávky

o   Pořízení faktury přijaté

o   Správa stavu zásob

o   Správa závazků

o   Správa dokumentace a metodik nákupu

·         Projekty

o   Naplánování projektu

o   Řízení rizik projektu

o   Sledování plnění projektu

o   Vyhodnocení ukončeného projektu

o   Správa zdrojů projektů

o   Správa dokumentace a metodik projektů

·         Realizace služeb

o   Správa kapacit pro realizaci služeb

o   Realizace služeb

§  Odvádění práce

§  Použití materiálu

§  Použití strojů

o   Správa dokumentace a metodik realizace služeb

·         Výroba

o   Správa materiálu, polotovarů a výrobků

o   Správa operací

o   Správa strojů

§  Evidence

§  Údržba

o   Technická příprava výroby

§  Operace výrobku

§  Kusovník výrobku

o   Správa kapacit výroby

o   Plánování výroby

o   Odvádění výroby

o   Správa dokumentace a metodik výroby

·         Logistika

o   Sklady

§  Příjem na sklad

§  Výdej ze skladu

§  Inventura skladu

o   Doprava

§  Objednání dopravy

§  Realizace dopravy

§  Správa vozidel

o   Správa dokumentace a metodik logistiky

·         Majetek

o   Pořízení majetku

o   Správa majetku

o   Správa odpisů majetku

o   Inventura majetku

o   Správa dokumentace a metodik majetku

·         Personalistika

o   Správa pracovních míst

o   Zahájení pracovního poměru

o   Změna pracovního poměru

o   Ukončení pracovního poměru

o   Evidence uchazečů o zaměstnání

o   Správa vzdělávání

o   Správa dokumentace a metodik personalistiky

·         Mzdy

o   Evidence přítomnosti

o   Evidence nepřítomnosti

o   Měsíční mzdová uzávěrka

o   Roční mzdová uzávěrka

·         Finance

o   Správa pokladen

o   Správa kurzovních lístků

o   Příjem hotovosti

o   Výdej hotovosti

o   Správa bankovních účtů

o   Vystavení příkazu k úhradě

o   Pořízení bankovního výpisu

o   Identifikace přijatých plateb

o   Správa cash flow

o   Správa dokumentace a metodik financí

·         Účetnictví

o   Správa účetní osnovy

o   Správa účetních středisek

o   Správa účetních saldokont

o   Správa účetních období

o   Interní účetní operace

o   Správa hlavní knihy

o   Výstupy pro státní správu

§  Výkaz DPH

§  Výkaz spotřební daně

o   Účetní výkazy

§  Aktiva a pasiva

§  Zisky a ztráty

§  Cash flow

o   Roční účetní uzávěrka

o   Správa dokumentace a metodik účetnictví

·         Administrace

o   Číselné řady

o   Země

o   Měny

o   Regiony

o   PSČ

o   Parametry aplikace

o   Uživatelé

o   Role uživatelů

o   Uživatelé v roli uživatele

o   Činnosti pro roli uživatele

o   Typy dokladů

o   Vzory dokladů

o   Vzory pro typy dokladů

o   Účetní předpisy