Business for Breakfast rozhovor

Jak se jmenuje vaše společnost a čím se zabýváte?

Podnikám jako fyzická osoba a zabývám se poradenstvím v oblasti řízení firem s důrazem na informační systém a informační technologie. Hlavní témata, které společně s managementem firem řešíme, jsou strategie, projekty, procesy a firemní informační systém. Jsem certifikovaný projektový manažer.

Proč jste se rozhodl stát členem BforB?

Byl jsem pozván jako host na snídani BforB a tam mne oslovila příjemná atmosféra a dobrá organizace akce. Vzápětí po snídani jsem absolvoval několik schůzek, které byly příjemné a inspirující.

Obnovil jste členství, proč jste se tak rozhodl?

Na snídaních i ostatních akcích jsem se potkával se zajímavými lidmi, kteří mají podobný přístup k podnikání jako já. Opakovaně jsem prezentoval, co vlastně dělám, a to mne donutilo najít způsob jak stručně a výstižně vysvětlit podstatu svého oboru. Nazval bych to neustálým marketingovým tréningem a v tom chci i nadále pokračovat. 

Jste koordinátorem svého klubu, jak pozici vnímáte?  

Jako koordinátor hledám optimální řešení pro úspěšné fungování klubu a to je i podstata mého podnikání, takže mi tato role vyhovuje. Jako člen výkonného týmu mám možnost se setkávat i s ostatními členy výkonných týmů Olomouckého kraje a tím se rozšiřuje i okruh mých kontaktů.

Co byste doporučil všem členům, aby byli v BforB úspěšní?

Základní podmínkou úspěšného členství je dodržování povinností člena, což ne vždy funguje. Já to vnímá tak, že pokud člen klubu nedodržuje základní pravidla, tak je to i varovný signál o spolehlivosti jeho firmy. Další mé doporučení je, zabývat se obchodními příležitostmi nejen pro své podnikání, ale i pro podnikání ostatních členů klubu, byť jen na úrovni reference nebo doporučení. Překročení hranic svého oboru je výborná inspirace i pro vlastní podnikání.

Jak bychom vám mohli pomoci?

Vedoucí pracovníci ve firmám jsou často v situaci, kdy cítí, že něco nefunguje tak, jak by mělo.  Kvůli neustálému řešení operativních úkolů a někdy oborové „slepotě“ je nalezení optimálního řešení obtížné. Řešením je spolupráce s externím konzultantem, který má potřebné zkušenosti a současně nezávislý nadhled. Nechte si poradit a doporučte mne i svým obchodním kontaktům.

Více o klubu.