ERP versus e-maily, podněty, úkoly

Následující text popisuje způsob řešení evidence e-mailů. podnětů a jejich vazbu na úkoly v prostředí ERP aplikace. 

Navrhuje potřebné entity včetně jejich struktury a akcí s nimi.

Entity v ERP

Předpokládané entity v ERP

-          Kontakt

-          Soubor

-          Uživatel

-          Role

-          Uživatel v Roli

-          Další entity dle typu ERP aplikace

Navrhované entity v ERP

-          E-mail

-          Podnět

-          Úkol

Entita E-mail

-          Atributy

o   Typ – příjem/odeslání

o   Kontakt – vazba na entitu ERP „Kontakt“

o   Odesláno – datum a čas

o   Předmět

o   Zpráva

o   Přílohy – vazby na entitu ERP „Soubor“

o   Vazba na entity ERP

o   Stav – pořízeno/zpracováno

o   Zpracoval – vazba na entitu ERP „Uživatel“

o   Zpracováno – datum a čas

-          Akce - Import e-mailu do ERP

o   Přiřazení kontaktu (založení nového)

o   Přiřazení k entitám ERP (založení nového výskytu)

o   Zpracování e-mailu viz dále

-          Akce  - Odeslání e-mailu z ERP

o   Nastavení vazby na entitu ERP „Kontakt“

o   Přiřazení k entitám ERP (založení nového výskytu)

o   Pro odeslání navíce kontaktů založení e-mailu ke každému kontaktu

o   Zpracování e-mailu viz dále

-          Akce - Zpracování e-mailu

o   Nevyžaduje reakci

§  Změna stavu

o   Vyžaduje reakci

§  Založení úkolu

§  Změna stavu

Entita Podnět

-          Atributy

o   Pořídil – vazba na entitu ERP „Uživatel“

o   Pořízeno – datum a čas

o   Předmět

o   Zpráva

o   Přílohy – vazby na entitu ERP „Soubor“

o   Vazba na entity ERP

o   Stav – pořízeno/zpracováno

o   Zpracoval – vazba na entitu ERP „Uživatel“

o   Zpracováno – datum a čas

-          Akce - Zpracování podnětu

o   Nevyžaduje reakci

§  Změna stavu

o   Vyžaduje reakci

§  Založení úkolu

§  Změna stavu

Entita Úkol

-          Atributy

o   Zadal – vazba na entitu ERP „Uživatel“

o   Zadáno – datum a čas

o   Typ úkolu – vazba na entitu ERP „Workflow“

o   Předmět

o   Komentář k zadání

o   Přílohy k zadání – vazby na entitu ERP „Soubor“

o   Vazba na entity ERP

o   Role kontroluje – vazba na entitu ERP „Role“

o   Kontroluje – vazba na entitu ERP „Uživatel“

o   Zahájení - datum a čas

o   Ukončení - datum a čas

o   Role řeší – vazba na entitu ERP „Role“

o   Řeší – vazba na entitu ERP „Uživatel“

o   Ukončeno - datum a čas

o   Komentář k řešení

o   Přílohy k řešení – vazby na entitu ERP „Soubor“

o   Stav – pořízeno/prováděno/ukončeno/zrušeno

-          Akce – Přijmutí úkolu

o   Nastavení uživatele „řeší“

o   Změna stavu povolena pro uživatele „řeší“

-          Akce – Splnění úkolu

o   Změna stavu povolena pro uživatele „řeší“

-          Akce – Zrušení úkolu

o   Změna stavu povolena pro uživatele „kontroluje“

-          Akce – Informování o úkol

o   Úkoly „pořízeno“ pro FM/uživatele „řeší“

o   Úkoly po termínu pro FM/uživatele „řeší“

o   Úkoly po termínu pro FM/uživatele „kontroluje“

o   Úkoly po termínu pro uživatele „zadal“

o   Vyřešené úkoly pro uživatele „zadal“

o   Zrušené úkoly pro uživatele „zadal“