ESO 9 Enterprise

Spolupracoval jsem na přechodu IS ESO 9 na platformu virtuálních serverů VMWare. Aplikační server je provozován na Windows server 2008 Standard 64-bit s 6 procesory a 6 GB RAM. Databázový server je provozován na  Windows server 2008 Enterprise 64-bit s 8 procesory a 32 GB RAM. Velikost hlavní databáze je 36 GB. Jedná se o nejvýkonnější HW platformu v ČR, na které je IS ESO 9 provozován.