MS InfoPath 2007

Aplikaci pro podporu obchodních zástupců vytvořenou v MS InfoPath 2007 bude nutné inovovat podle potřeb mého zákazníka. Při této příležitosti jsem se zaměřil na výkonnost aplikace, se kterou byly po nárůstu objemu zpracovávaných dat občas problémy. Strávil jsem mnoho hodin testováním a laděním a také jsem absolvoval návštěvu u firmy, která je podle doporučení Microsoft ČR nejdál s použitím InfoPath v ČR. Mé očekávání se potvrdilo, pokud se jedná o případ, kdy zdrojem dat jsou off-line  XML formuláře, pak je rozsah aplikace, kterou jsem prováděl nejkomplexnější a nejrozsáhlejší realizace v ČR.