Nabídka pro členy BforB Olomouckého kraje

Pro členy klubů Business for Breakfast Olomouckého kraje nabízím zdarma 2 hodiny konzultace k jejich projektu. Podmínkou je předchozí zaslání podkladů k projektu na minimálně dvou stránkách. Projekt může být v libovolné fázi, doporučená je fáze plánování. Nabídka není časově omezena.