Obchodní zástupci 2009

Nové řešení aplikace obchodních zástupců v prostředí MS InfoPath 2010 obsahuje takové progresivní prvky, kterých jiné podobné aplikace budou obsahovat nejdříve za několik let.

  • Dynamické generování instrukcí na základě zjištěných skutečností u zákazníka.
  • Automatické podbarvování splněných úkolů a etap při návštěvě u zákazníka.
  • Podpora generování podnětů na centrálu s minimální námahou a maximální informační hodnotou.
  • Okamžité zobrazení dosažené úrovně KPI pro srovnání výkonnosti s ostatními OZ.
  • Kompatibilita s MS InfoPath 2007 a 2010.