Použití Fire Fox jako klienta ESO 9

Pokud používáte infrormační systém ESO 9 a máte problémy s MS Internet Explorer verze 7 pokračujte zde.