Systém řízení skladu WMS

Spolupracoval jsem na projektu vytvoření systému řízení skladu.

Projekt realizoval systém řízení skladu (WMS) nově vybudovaného logistického centra o kapacitě 15.000 paletových pozic pro skladování 2.000 artiklů. Systém je řízen obchodní aplikací, ze které jsou replikována kmenová data artiklů a požadavky na příjem, výdej a přepravy. Systém řídí chod celého skladu, podporuje optimalizaci práce skladníků při příjmu, uložení zásob, vytváření sdružených palet (s různými artikly), přípravě výdeje a vlastním výdeji na smluvně sjednané přepravy.  Systém umožňuje on-line provádění inventur skladových umístění i jednotlivých palet. Systém umožňuje provést optimální uložení zásob vzhledem k jejich použití pro výdej homogenních palet nebo vytváření sdružených palet. Skladníci při své práci používají několik typů skladových terminálů a přenosných nebo stacionárních tiskáren. Systém rovněž eviduje výkonnost pracovníků skladu a vytváří podklady pro jejich hodnocení.