Time Management jednoduše

Své úkoly řešte v následujícím pořadí: