Zpracovat e-mail procesně verze 2017

Model procesu byl vytvořen v "MS Visio 2016".