Zpracovat e-mail procesně verze 2015

Model procesu byl vytvořen v "Bizagi Modeler".