Archiv článků

Úvod do ERP-C

Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví. Cloud computing (CLOUD) je na Internetu...
Celý článek

Systém řízení skladu WMS

Spolupracoval jsem na projektu vytvoření systému řízení skladu. Projekt realizoval systém řízení skladu (WMS) nově vybudovaného logistického centra o kapacitě 15.000 paletových pozic pro skladování 2.000 artiklů. Systém je řízen obchodní aplikací, ze které jsou replikována kmenová data artiklů...
Celý článek

Migrace ASP.NET do Windows Azure

Pro otestování cloudového řešení firmy Microsoft byla převedena ASP.NET aplikace integrující různé datové zdroje (SQL server, Share Point, file system) do prostředí Windows Azure. Pro vážné zájemce mohu poskytnout konzultaci.
Celý článek

FÓRUM PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Zúčastnil jsem se akce pořádané firmou i2m, která byla velmi povedená a přínosná. Na následujícím odkazu je možné se prihlédnout materiály z této akce a i z dalších akcí, které se plánují, viz FÓRUM PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ.
Celý článek

Obchodní zástupci 2009

Nové řešení aplikace obchodních zástupců v prostředí MS InfoPath 2010 obsahuje takové progresivní prvky, kterých jiné podobné aplikace budou obsahovat nejdříve za několik let. Dynamické generování instrukcí na základě zjištěných skutečností u zákazníka. Automatické podbarvování splněných...
Celý článek

ESO 9 Enterprise

Spolupracoval jsem na přechodu IS ESO 9 na platformu virtuálních serverů VMWare. Aplikační server je provozován na Windows server 2008 Standard 64-bit s 6 procesory a 6 GB RAM. Databázový server je provozován na  Windows server 2008 Enterprise 64-bit s 8 procesory a 32 GB RAM. Velikost...
Celý článek